Matematika s víčky (I. B)

Hodina matematiky se v I. B změnila v hru. Žáci pracovali ve dvojicích a pokládali písmenka do mřížky, učili se rozpoznat řádek a sloupec. Odměnou byl potlesk spolužáků za správně položené písmenko. V lavicích pak pracovali s barevnými víčky, které ukládali do řádků podle zadání. Také si mohli vyzkoušet tvoření příkladů. Činnostní učení se nám všem líbilo a určitě se k němu vrátíme.

Kateřina Petrášková, třídní učitelka