Týden exkurzí (V. A/V. B)

Týden exkurzí tříd V. A a V. B probíhal velmi rozmanitě. Začali jsme sportovním dnem. Kromě přátelských utkání v oblíbených sportovních hrách došlo také na provětrání pingpongových stolů a turnaje. Pro některé žáky byla lákavější možnost vyzkoušet si základy drátkování pod vedením paní Evy Kopecké z Dendrologické zahrady Průhonice. Ve druhé části dne se všechny děti z obou tříd seznámily se základními pravidly a principy orientačního běhu a měly možnost si zaběhnout jednoduchý orientační běh v areálu školy podle mapy s vyznačenými kontrolami. Většina dětí se do cíle vrátila s velmi pěkným časem. Někteří okusili, že lze úspěšně bloudit i v dobře známém prostředí.

V úterý jsme navštívili Průhonický park, kde jsme si vyzkoušeli, že nakrmit hnízdo hladových ptáčat vyžaduje mnoho energie vydané na shánění potravy, poletuje-li v okolí zároveň velmi aktivní tým Kudlankožravců. Ve škole jsme si pak vyslechli zajímavou přednášku Ing. Petra Zajíčka ze Správy jeskyň ČR o krasových jevech na našem území.

Středeční akce obou tříd byly realizovány na přání žáků. Žáci třídy V. A si zařádili v MaxLaserGame, žáci V. B si zdokonalovali svou obratnost a překonávali své limity v QuickGame. Obdobnou akci si rádi zopakujeme i v budoucnu. Cestou jsme potrénovali orientaci v MHD a v mapě Prahy, hledali jsme domovní znamení v Nerudově ulici na Malé Straně.

Následující den jsme navštívili Techmanii v Plzni, kde žáci přišli hravým způsobem do kontaktu s učivem 2. stupně (přírodopis, fyzika, chemie), se kterým se setkají po prázdninách.

Náš pestrý týden zakončil pěkným zážitkem film Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti s nezaměnitelným rukopisem režiséra Tima Burtona. V příběhu je hned několik hlubokých myšlenek. Literární předlohou pro film je stejnojmenná kniha, což je zároveň náš typ pro prázdninové čtení.

Alena Mátlová & Radka Jílková třídní učitelky