Týden exkurzí (IV. A)

Týden výletů a exkurzí jsme zahájili v pondělí 26. června návštěvou pražské ZOO v Troji. Děti se svezly lanovkou a pokochaly se krásným výhledem na Prahu.

V úterý 27. června jsme navštívili Vyšehrad a prohlédli si zdejší hřbitov. Děti měly za úkol vyhledat hroby známých osobností, o kterých se dočetly v knize Petry Braunové Tramvaj plná strašidel. Výlet jsme ukončili na hradbách Vyšehradu četbou příběhů, které si děti podle své fantazie vymyslely.

Středa 28. června byla věnovaná přírodovědnému projektu v Průhonickém parku, kdy jsme pomocí mapy plnili úkoly týkající se přírodního společenství a živočichů žijících v něm.

Poslední den 29. června jsme bohužel z důvodů nepříznivého počasí zůstali ve třídě. Zasoutěžili jsme si ve stolních a společenských hrách a zhlédli zábavný příběh Simpsonovi ve filmu.

Petra Švábíková, třídní učitelka IV. A