Týden exkurzí (III. B)

Pondělí 19. 6. 2017 – Den zvířátek a tvoření

Byl to program na přání dětí, kdy měly možnost donést zvířátko a připravit si pro ostatní krátkou prezentaci o zvířátku, péči o něj, zajímavostech. Akce proběhla ve spolupráci s rodiči dětí, kteří byli ochotní s některými zvířátky (pejsky) osobně přijít, či jiná zvířátka po prezentaci odnést domů. Některé děti zvíře nemohly donést ukázat, proto zvolily prezentaci
s fotografiemi na interaktivní tabuli nebo na tabletu.

Ve druhé části dopoledne jsme malovali na trička foukacími fixami na textil s využitím šablon. Vznikla krásně vyzdobená originální trička, ze kterých měly děti velkou radost.

Úterý 20. 6. 2017 – Výlet do Dendrologické zahrady Průhonice

Jednalo se o lektorovaný program Co se děje v lese, na zahradě nebo v parku. Děti při něm plnily úkoly ve skupinkách podle připravených pracovních listů, poznávaly stromy, objevovaly zvířata žijící v jednotlivých rostlinných patrech v zahradě, hrály hry Na veverky a kuny a hrou si přiblížily i proces fotosyntézy. Nejvíce je zaujalo hledání a pozorování bezobratlých a hmyzu pomocí lupy.

Středa 21. 6. 2017 – Výlet do Národního muzea

Už samotná cesta na program autobusem a metrem byla pro některé děti zážitkem, kdy trénovaly svou samostatnost a zodpovědnost. Program s lektorkou Rekordmani a rarity zvířecího světa v expozici Archa Noemova v nové budově Národního muzea byl velmi pěkně připravený, lektorka ho přizpůsobila věku dětí. Výklad zahrnující hlavně povídání o fauně jednotlivých světadílů byl poutavý a zajímavý, děti měly mnoho otázek.

Čtvrtek 22. 6. 2017 – Výlet do Průhonického parku

Na návštěvu parku se děti připravily už ve třídě, kdy vytvořily skupinky, nastudovaly plánek parku i zámku a seznámily se s úkoly, které pak během cesty parkem plnily. Hrály jsme hru Hledej listy, která byla připravena správou parku. Děti podle kartičky hledaly určená stanoviště, seznamovaly se tam se vzácnými stromy a zároveň luštily tajenku. K tomu navíc plnily úkoly skupinek. Také jsme navštívili výstavu Letokruhy v Návštěvnickém centru.

Ve druhé části dopoledne pro nás byla připravena ve spolupráci se správou parku komentovaná prohlídka zámku a kostelíka, kdy jsme měli možnost vidět i interiéry pro běžné návštěvníky uzavřené a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací z výkladu paní průvodkyně.

Noc ve škole

Společně s III. A a III. C děti čekal nabitý večerní program. Proběhl piškvorkový turnaj, společná příprava studené večeře, děti vystupovaly ve školní Superstar, namalovaly chodníkovými křídami vzkaz na ráno pro ostatní školní děti na plochu před školou.

Pak všechny odvážné čekala stezka odvahy ve tmě podle svítících kroužků okolo dvou zavěšených strašidel umocněná blížící se bouřkou. Zážitkem pro všechny bylo nocování ve škole za bouřky.

Pátek 23. 6. 2017 – Autobusový výlet do Vodního domu Hulice

S cestovní kanceláří jsme vyjeli společně s III. A na autobusový výlet do Vodního domu, který je návštěvnickým střediskem lokality Želivka. Navštívili jsme tu moderní interaktivní expozici, která dětem představila vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů a zároveň jako nezbytnou podmínku našeho života. Nejvíce se ovšem děti vyřádily v atriu Vodního domu, kde mohly ovládat pomocí čerpadel, pump, hrází a rozvodníků umělé vodní toky, symbolizující řeku od pramene k ústí.

Součástí prohlídky byla i exkurze na hráz vodního díla Švihov (Želivka) s průvodkyní, která dětem vysvětlila princip fungování a význam tohoto zdroje pitné vody.

Celý týden si všichni náramně užili, děti měly příležitost utužit kamarádské vztahy, poznat se i v jiných situacích, než ve školní lavici.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka III. B