Slet čarodějnic ve ŠD

Rok se sešel s rokem a ve školní družině v pátek 28. dubna 2017 opět proběhl Slet čarodějnic. Děti se předvedly v maskách, zahrály si hry a zasoutěžily si. Všem zúčastněným dětem přálo počasí, a tak si čarodějný den užily.

 Soňa Smržová, vedoucí vychovatelka ŠD