Žáci I. C v knihovně

V úterý 14. března 2017 děti z I. C navštívily knihovnu na Opatově. Skřítkové se mezi knihami schovali tak dobře, že jsme žádného ani nezahlédli. Zato na nás čekal špaček Kamil, který se vrátil z teplých krajin a vyprávěl nám, jak se naučil létat, ale hlavně o své lásce ke čtení a knihám. Vysvětlil nám, proč je důležité umět číst, které knížky jsou pro malé děti, v kterých se můžeme něco dovědět, proč jsou některé knihy malé, velké nebo kulaté… Vyprávěl nám, jak kniha vzniká, kdo je autor nebo ilustrátor.

Po rozloučení se špačkem knihomolem Kamilem se děti odebraly k regálům s knihami. Od knížek se jim vůbec nechtělo, a proto měly radost, když jim paní knihovnice dala přihlášky, aby mohly s rodiči přijít do knihovny a nějakou knížku si půjčit domů.

Mgr. Gabriela Kubanová, třídní učitelka