Velikonoce na hradu Houska (ŠD)

Žáci školní družiny vyrazili v úterý  11. dubna 2017 na hrad Houska, kde pro ně byl připraven bohatý velikonoční program. Setkali se s mladým princem a jeho mladým šaškem, který byl samá skopičina. Mladá kuchtička s komornou ukázaly žákům přípravu velikonoční výzdoby. Děti obdivovaly tradičně barvená vajíčka, krásně zdobené kraslice a dokonce mohly ochutnat zdejší mazanec. V hradní kapli se žáci od kněze dozvěděli vše o velikonočních svátcích, a proč je vlastně slavíme. Připomenuli si dny pašijového týdne a vyzkoušeli si některé zvyky, které se v tomto období dodržují. Nakonec navštívili tvořivé dílny, kde se služebnou vyráběli výrobky s velikonoční tematikou.

Všem žákům se výlet moc líbil.

Soňa Smržová, vedoucí vychovatelka ŠD