Den Země ve III. B

V pátek 21. dubna 2017 jsme věnovali dvě vyučovací hodiny projektu ke Dni Země, který připadal hned na následující den – na 22. dubna. Navázali jsme na učivo z prvouky, kde jsme se vlivem člověka na životní prostředí již zabývali.

Děti ve skupinách skládaly puzzle se zeměkoulí, luštily tajenku vybíráním správných odpovědí na otázky týkající se ochrany životního prostředí, řešily čtyřsměrku, kde hledaly ohrožené druhy zvířat.

Pak se zamýšlely nad tím, jak naší Zemi ubližujeme a jak jí naopak můžeme pomoct. Za nejsnadnější způsob pomoci naší planetě si děti zvolily třídění odpadů, a tak jsme tomuto tématu věnovali druhou hodinu.

Děti měly za úkol správně roztřídit přes třicet odpadků a zvládly to téměř bez jediné chybičky.

Na interaktivní tabuli jsme pak využili webové stránky Tonda – obal, kde jsme si ukázali, jak probíhá recyklace tříděného odpadu.

Na závěr jsme si společně vyrobili hračku do třídy z papírového odpadu, ze které máme velkou radost.

Mgr. Ilona Kaplanová, třídní učitelka