Dětský karneval (ŠD)

Školní družina jako každý rok uspořádala pro své žáky maškarní karneval. Ten letošní se odehrál v pátek 3. března 2017 ve školní tělocvičně. Žáci opět dostali příležitost si zatancovat a zasoutěžit s Inkou Rybářovou a klaunem Dendym Rybičkou. Po vyčerpávající zábavě na ně čekalo občerstvení a bohatá tombola.

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat rodičům za příspěvky do tomboly a panu Šindelářovi za přípravu skvělého občerstvení.

Všem žákům ŠD se karneval moc líbil a už se těší na další, který se snad uskuteční opět za rok.

Soňa Smržová, vedoucí vychovatelka ŠD