Kandidátní listina voleb do školské rady (opakovaná výzva)

Pořadí kandidátky je stanoveno dle abecedy:

  1. Petra Bogačová
  2. Jolana Jozová
  3. Václav Šafránek

Volit se budou 2 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volby se konají v pondělí 20. února 2017 v recepci Základní školy Průhonice, okres Praha–západ, Školní 191, 252 43 Průhonice.

V Průhonicích dne 6. února 2017

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy