Výsledky voleb do školské rady

Souhrnný zápis o volbách do školské rady

Čtyřčlenný přípravný výbor ve složení Ing. Petr Beneš, Karolína Marková, Mgr. Romana Šilová a Mgr. Roman Navrátil uspořádal ve dnech 10.–11.1.2017 volby do Školské rady při Základní škole Průhonice, okres Praha–západ.

Volba proběhla dle Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice vydaném obcí Průhonice.

Volili se 3 zástupci pedagogických pracovníků a 3 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volba zástupců pedagogických pracovníků (9.1.2017)

Kandidátní listina: Mgr. Hana Helcl Hoffmannová, Mgr. Ilona Kaplanová, Mgr. Alena Mátlová, Mgr. Alena Randusová

Počet voličů z řad pedagogů: 39

Volební účast: 25 (64,1 %)

Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 25

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 25 (100 %)

Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 0

Výsledky doplňovacích voleb:

Kandidát

Počet získaných hlasů

Výsledek

celkem

v %

Mgr. Hana Helcl Hoffmannová

16

64,0 %

nezvolena

Mgr. Ilona Kaplanová

24

96,0 %

zvolena

Mgr. Alena Mátlová

18

72,0 %

zvolena

Mgr. Alena Randusová

17

68,0 %

zvolena

 

Ve volbách byly jako zástupkyně pedagogických pracovníků školy zvoleny: Mgr. Ilona Kaplanová, Mgr. Alena Mátlová, Mgr. Alena Randusová.

Všechny jmenované s funkcí ve školské radě souhlasí.

 

 

Volba zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků (10. 1. 2017)

Kandidátní listina: Petra Bogačová, Richard Janda, Jolana Jozová, Adéla Klimentová, Lenka Lupínková, Marie Růžičková, Václav Šafránek

Počet voličů z řad zástupců nezletilých žáků: 789

Volební účast: 320 (40,6 %)

Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 320

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 320 (100 %)

Výsledky doplňovacích voleb:

Kandidát

Počet získaných hlasů

Výsledek
celkem

v %

Petra Bogačová

126

39,4 %

nezvolena

Richard Janda

113

35,3 %

nezvolen

Jolana Jozová

115

35,9 %

nezvolena

Adéla Klimentová

87

27,2 %

nezvolena

Lenka Lupínková

162

50,6 %

zvolena

Marie Růžičková

124

38,8 %

nezvolena

Václav Šafránek 145 45,3 % nezvolen

 

Ve volbách byla jako zástupkyně zákonných zástupců nezletilých žáků zvolena paní Lenka Lupínková.

Jmenovaná s funkcí ve školské radě souhlasí.

Ostatní kandidáti nezískali nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách, proto nebyli zvoleni.

 

V Průhonicích dne 11. ledna 2017

 

Za přípravný výbor:

Ing. Petr Beneš v. r.

Karolina Marková v. r.

Mgr. Bc. Romana Šilová v. r.

Mgr. Roman Navrátil v. r.