Představení kandidátů voleb do školní rady

V řádných volbách, které se uskuteční v rámci třídních schůzek dne 10. ledna 2017 od 17 hodin, se budou volit tři zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků.

 • Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním.
 • Ke zvolení kandidáta je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.
 • Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob.
 • Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitelka školy.
 • Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

Kandidátní listina:

 1. Petra Bogačová
 2. Richard Janda
 3. Jolana Jozová
 4. Adéla Klimentová
 5. Lenka Lupínková
 6. Marie Růžičková
 7. Václav Šafránek

Pořadí kandidátní listiny je stanoveno dle abecedy.

Představení kandidátů

Petra Bogačová

Petra Bogačová… pocházím z Moravy, ale už 15 rokem jsou mým domovem Průhonice. Mám dva syny a zajímá mne, co se v obci, její škole i školce děje. Mám kreativní práci a neustále si doplňuji vzdělání. Škola je nově zrekonstruovaná, brzy snad bude dostatek prostor i pro sportovní a volnočasové využití.

Zkušenosti získané v práci ve školské radě  v minulém období a v zastupitelstvu obce bych chtěla zúročit především v oblasti komunikace mezi školou a rodiči, protože, položme si ruku na srdce, škola nevychová děti za nás rodiče, je to především naše porce lásky, zodpovědnosti a času stráveného s dětmi. Pedagogové jsou jejich průvodci na cestě ke vzdělání a v mnohých případech i dobré vzory. Vážím si jejich práce, protože není jednoduchá. Je důležité, abychom byli naladěni na stejnou vlnu:-)

Pojďme s dětmi více sportovat, zpívat a tančit!


Richard Janda

Věk: 40 let 

Obec: Nupaky 

Studující děti: Tereza Jandová (6. A)

Rozhodl jsem se kandidovat do školské rady základní školy v Průhonicích. V případě zvolení  bych se rád zaměřil na komunikaci mezi školou a rodiči. Aby byli rodiče včas a dostatečně informováni o koncepčních záměrech školy i o návrzích změn vzdělávacího programu. A na druhé straně, aby vedení školy mělo dostatečnou zpětnou vazbu a vědělo, co od něj rodiče očekávají. Podněty od rodičů, získané ať už osobně, telefonicky nebo mailem, projednám na školské radě s vedením školy.

Chtěl bych podpořit prosazení užitečných podnětů rodičů u vedení školy a u zřizovatele.

V neposlední řadě bych rád věnoval úsilí podpoře aktivit, které u žáků prohlubují hrdost na ZŠ Průhonice a sounáležitost se školou a ostatními spolužáky, protože to považuji za důležité. Prostor vidím jak v oblasti kroužků a především jejich prezentaci navenek (například sportovní turnaje), tak v oblasti mimoškolních akcí a aktivit.

Díky za Vaši podporu.


Jolana Jozová

Dobrý den,

jmenuji se Jolana Jozová. S manželem a dvěma dcerami žijeme v Dobřejovicích. Dcera Jolana letos nastoupila do 1. C a ve škole i družině se jí moc líbí.

Vystudovala jsem střední školu ekonomického zaměření a dálkově bakalářský program zaměřený na komunikaci a pedagogiku. V průběhu studií jsem pracovala ve finanční instituci, kde jsem měla na starosti vedení lidí a nové projekty. V průběhu rodičovské dovolené jsme s přáteli v Dobřejovicích založili spolek, který již několik let organizuje společenské a sportovní aktivity v obci. V současné době pracujeme společně s manželem ve firmě, která dováží, vyrábí a prodává cyklistické zboží přímo v Dobřejovicích.

Jsem moc ráda, že jsem v předchozích doplňujících volbách do školské rady uspěla a doufám, že se mi to podaří i v řádných volbách. Ráda bych poznala chod školské rady do hloubky. Chtěla bych poskytnout radě pohled na projednávaná témata z pohledu rodiče, stejně tak pochopit regule, kterými se řídí zřizovatel i pedagogové. Chtěla bych, aby naše děti chodily do školy rády a my rodiče věděli, že je o ně dobře postaráno.

Děkuji za vaši pozornost.


Adéla Klimentová

Dobrý den,

jmenuji se Adéla Klimentová, naše rodina žije v Průhonicích od roku 2005.

Moji dva synové ve věku 15 a 12 let navštěvují naši školu v Průhonicích.

Já přes 20 let pracuji v rodinné firmě.

O naši školu mám zájem, znám ji a ráda  bych jako rodič přispěla svými zkušenostmi ve školské radě a zároveň byla nápomocna k jejímu rozvíjení.

Děkuji.


Lenka Lupínková

Dobrý den, vážení rodiče,

jmenuji se Lenka Lupínková, je mi 39 let, profesí jsem psychoterapeut, profesionální kouč, personalista, lektor a druhým rokem spolupracuji s naší základní školou jako školní psycholog. Se svým manželem a dětmi žiji v Průhonicích. Dcera je žákyní I. C u skvělé paní učitelky Kubanové.

Pocházím ze školské rodiny, kvalitní, neustále se rozvíjející, zdravě sebekritickou školu vnímám jako opravdu velmi zásadní pro naše děti, vždyť v ní  tráví velkou část svého mladého života. Z bohaté praxe s rodinami i s lidmi pracujícími v pomáhajících profesích si neustále odnáším mnoho důležitých podnětů, se kterými velmi ráda aktivně ve škole pracuji. Naše děti mohou být, když jim to dopřejeme, nositeli toho nejlepšího z nás. Tak jim to nejlepší pojďme ukazovat a nabízet!

Paní ředitelku Štorkovou vnímám jako výjimečnou a skvělou ženu, odbornici, která ví, co chce, jde za tím, ale je zároveň empatická a umí naslouchat druhým a jejich potřebám. Velmi si jí vážím, věřím, že pod jejím vedením se naše škola bude neustále dále rozvíjet a já k tomuto budu velmi ráda, pakliže mne zvolíte do školské rady, všemi svými dovednostmi přispívat.


Marie Růžičková

Vážení rodiče, maminky a tátové,

prosím vás o váš hlas. Ve školské radě bych chtěla řešit všechny vaše náměty na zlepšení a připomínky k fungování školy.

Jsem připravena, svými pracovními zkušenostmi, empatií k problémům rodičů a dětí, aktivitou, a kontakty, přispět k ještě větší spokojenosti každého žáka a pracovníka naší školy, tedy i vaší dcery a vašeho syna.

Jsem maminkou 4 dětí, školáci jsou zde zatím jen 2 a ti mladší se už do školy moc těší!

Založila jsem a již 17 let vedu školské zařízení Kroužky, které organizuje zájmové kroužky pro děti také v naší škole. Připravujeme otevření Základní umělecké školy v Průhonicích. Více o projektech, které iniciuji, se můžete dozvědět na www.krouzky.cz a www.zuspruhnice.cz

Marie Růžičková

 • maminka Elišky, Marečka, Mařenky a Tedýska
 • zakladatelka a generální ředitelka školského zařízení Kroužky
 • oceněna ministerstvem školství medailí za mimořádné pedagogické zásluhy
 • vystudovala obor pedagogika volného času dětí, zaměření dramatická výchova na VOŠ a SPgŠ Litomyšl
 • 35 let, zdravá :o)

Václav Šafránek

Věk:42 let

Trvalé bydliště: Nupaky

Studující děti: David Šafránek (5. A), Jan Šafránek (2. A)

Vážení rodiče a žáci,

po dlouhém zvažování jsem se rozhodl kandidovat do školské rady základní školy v Průhonicích. Vnímám to jako šanci nás všech rodičů aktivně se podílet na formování školy, do které posíláme svoje děti, abychom jim dali co možná nejlepší vklad do budoucnosti.

Svoji vizi bych jednoduše shrnul takto:

Výchova

 • Škola by měla vychovávat. Tedy formovat své žáky takovým způsobem, aby pro ně pojmy jako například slušnost, obětavost, empatie a přátelství nebyly pouhými prázdnými frázemi, jejichž obsah musejí hledat na Wikipedii.

Vzdělání

 • Škola by měla kvalitně vzdělávat. Jedinec s hlubokými znalostmi a získanými dovednostmi pravděpodobně vyřeší problém, i když nebude on-lineJ.

Vazby

 • Správnou školu utvářejí rozličné, zdravě fungující vazby. Učitel-žák. Učitel-rodič.

Vzpomínky

 • Období studia se člověku většinou hluboce vryje do paměti. Přál bych žákům, aby jednou po letech na školu vzpomínali nejen jako na kvalitní a náročnou, ale především jako na místo, kde se cítili pohodově. Aby si uvědomili, co všechno společně zažili a jak jim škola v životě pomohla.

Díky za Vaši podporu.