Kandidátní listina voleb do školské rady

Kandidátní listina voleb do školské rady

(zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků)

  1. Petra Bogačová
  2. Richard Janda
  3. Jolana Jozová
  4. Adéla Klimentová
  5. Lenka Lupínková
  6. Marie Růžičková
  7. Václav Šafránek

Pořadí kandidátky je stanoveno dle abecedy.

Volby se konají v úterý 10. ledna 2017 od 17.00 hodin v rámci třídních a rodičovských schůzek v budově Základní školy Průhonice, okres Praha–západ, Školní 191, 252 43 Průhonice.

V Průhonicích dne 1. ledna 2017

Mgr. Ester Štorková, v. r.