Výsledky doplňovacích voleb do školské rady

Souhrnný zápis o doplňovacích volbách do školské rady

Tříčlenný přípravný výbor ve složení Karolina Marková, Mgr. Romana Šilová a Mgr. Roman Navrátil uspořádal ve dnech 7.–8. 11. 2016 doplňovací volby do Školské rady při Základní škole Průhonice, okres Praha–západ.

Volba proběhla dle Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice vydaném obcí Průhonice.

Volil se 1 zástupce pedagogického sboru (za Mgr. Jindřišku Hákovou) a 1 zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků (za Ing. Petra Beneše).

Volba zástupce pedagogického sboru (7. 11. 2016)

Kandidátní listina: Mgr. Hana Helcl Hoffmannová, Mgr. Alena Randusová

Počet voličů z řad pedagogů: 37

Volební účast: 31 (83,8 %)

Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 31

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 31 (100 %)

Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 0

Výsledky doplňovacích voleb:

Kandidát Počet získaných hlasů
celkem v %
Mgr. Hana Helcl Hoffmannová 14 45,2
Mgr. Alena Randusová 17 54,8

V doplňovacích volbách byla jako zástupce pedagogického sboru zvolena Mgr. Alena Randusová.

Jmenovaná s funkcí ve školské radě souhlasí.

Volba zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků (8. 11. 2016)

Kandidátní listina: Jolana Jozová, Marie Růžičková

Počet voličů z řad zástupců nezletilých žáků: 788

Volební účast: 183 (23,2 %)

Celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků: 183

Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků: 180

Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků: 3

Výsledky doplňovacích voleb:

Kandidát

Počet získaných hlasů

celkem

v %

Jolana Jozová

91

50,6

Marie Růžičková

89

49,4

Vzhledem k tomu, že se doplňovacích voleb zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků nezúčastnila volebním řádem požadovaná jedna třetina oprávněných osob, jsou volby považovány za neplatné.

V Průhonicích dne 9. listopadu 2016

Za přípravný výbor:

Karolina Marková v. r.

Mgr. Bc. Romana Šilová v. r.

Mgr. Roman Navrátil v. r.