Podzim v I. B

V pátek 4. 11. proběhl ve třídě 1. B projektový den „ Podzim v I. B“. Celé dopoledne děti pracovaly v náhodně vylosovaných skupinách a plnily různé úkoly. I když jsme tento den nedodržovali rozvrh hodin, všechny předměty se v úkolech skrývaly.

MATEMATIKA – Počítali jsme  ježky, hledali  nejvíce jablíček a drakům jsme dokreslovali správný počet mašliček.

ČTENÍ -Děti četly slabiky ukryté pod lístky na naší interaktivní tabuli, skládaly první krátká slova a hledaly obrázky začínající stejnou hláskou

PRVOUKA – Naučili jsme se podzimní měsíce, ochutnávali jsme ovoce a zeleninu, která se sklízí na podzim a ukázali jsme si, co se děje s přírodou v těchto měsících.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – Poprvé žáci pracovali s temperovými barvami a obtiskovali listy nasbírané na naší podzimní vycházce.

Na závěr dostali všichni žáci čokoládovou medaili a pochvalu za spolupráci a kamarádské chování.

Mgr. Martina Mudruňková, třídní učitelka I. B