Třídní schůzky (13. 9.)

Vážení rodiče, v úterý 13. září 2016 se od 17 hodin uskuteční třídní schůzky a od 18 hodin schůzka zástupců tříd.

Vaše účast na třídních schůzkách je nutná, vzhledem k tomu, že se budou předávat důležité informace k elektronickým žákovským knížkám.

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy