Soutěž o nejlepší salát (5. B)

Třída 5. B v měsíci červnu uspořádala v hodině pracovních činností Soutěž o nejlepší bramborový nebo těstovinový salát a rozloučila se na besídce s prvním stupněm i s žáky, kteří odcházejí na víceletá gymnázia.

Mgr. Petra Švábíková, třídní učitelka 5. B