Rozlučková besídka (3. A/3. B)

Ve čtvrtek 26. května 2016 se uskutečnila rozlučková besídka žáků třetích tříd. Besídky se zúčastnili také rodiče dětí. Žáci si se svými třídními učitelkami připravili pro rodiče pestrý program, kde nechybělo taneční vystoupení, recitační pásmo, balet či hra na flétnu. Besídka byla završením tříleté spolupráce dětí, rodičů a paní učitelek tříd 3. A a 3. B.

Bylo až dojemné sledovat, jaký obrovský pokrok děti za ty tři roky udělaly. Přejeme žákům i rodičům do dalších školních let jen to nejlepší.

Mgr. Lucie Stuchlíková & Mgr. Martina Mudruňková, třídní učitelky