Ředitelské volno

Vážení rodiče, jak jsme vás již informovali, na pátek 24. června, pondělí 27. června, úterý 28. června, středu 29. června a čtvrtek 30. června 2016 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno.

Školní družina bude ve dnech ředitelského volna v provozu od 7 do 16 hodin pro přihlášené žáky.

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy