Projekt Karel IV. (3. A/3. B)

Žáci třetích tříd se pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Mudruňkové a Mgr. Lucie Stuchlíkové zúčastnili projektu s názvem Karel IV., který byl uspořádán k oslavě 700. výročí narození císaře Karla IV. Úkolem projektu bylo zpracování šesti zadaných témat spojených s tímto významným českým panovníkem.

Žáci obou tříd se rozdělili do šesti skupin, každá skupina si vylosovala jedno z témat. Následující tři týdny žáci shromažďovali informace a v rámci domácí i školní přípravy na projektu pracovali. Vyvrcholením projektu pak byla dvouhodinová prezentace a následné společné hodnocení. Děti byly za své snažení oceněny nejen diplomy a sladkou odměnou, ale především dobrým pocitem z vykonané práce a novými vědomostmi.

Zakončením celého projektu bude červnový naučný výlet do centra Prahy, kdy žáci navštíví místa a památky, o kterých psali.

Mgr. Lucie Stuchlíková, třídní učitelka 3. A