Cesta do pravěku (1. A)

Děti z 1. A se na den ocitly v pravěku. Četli ze zajímavých knih o našich předcích (Lucie Seifertová – Dějiny českého národa, Barbora Botková – Cesty dětí do staletí). Jak tenkrát lidé žili, lovili, oblékali se, co vyráběli a co jedli.

Poutavé vyprávění z knih přerostlo v chuť poznat pravěk na vlastní kůži. Proto si děti samy vyrobily pravěké zbraně – luky a šípy, pazourky, oštěpy. Postavily i pravěká obydlí. Škoda jen, že den nebyl delší. Nikomu se nechtělo zpět do současnosti.  Ještě štěstí, že na oběd byl mamut s bramborovou kaší, jak poznamenal jeden z žáčků.

Mgr. Jana Bergerová, třídní učitelka 1. A