Pozvánka na akce školní družiny

Vážení rodiče, školní družina pořádá v měsíci dubnu a květnu akce pro žáky, na které bychom Vás chtěli upozornit.

V pátek 29. dubna 2016 v době od 13.30 do 15 hodin se na školní zahradě uskuteční Slet čarodějnic spojený se soutěžemi a opékáním špekáčků. Vstupné na akci činí 20 Kč.

Ve středu 25. května 2016 školní družina pořádá výlet na Farmu Blaník. Cena zájezdu činí 365 Kč, odjezd je naplánován na 12.00 hod., návrat do Průhonic mezi 17. a 18. hodinou.

Bližší informace o obou akcích podá vedoucí vychovatelka ŠD Soňa Smržová.

Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.