Projekt Největší vynálezy a objevy lidstva (3. B)

Co je největším objevem a vynálezem lidstva? Tuto otázku si položili žáci 3. B a pokusili se odpovědět formou referátu. Během několika vyučovacích hodin přednášeli své referáty před spolužáky. Všechny objevy a vynálezy nás velmi zaujaly, ale nedokázali jsme se rozhodnout co je tím největším. Vystavili jsme proto všechny referáty v prostorách šatny a požádali o pomoc žáky celé školy. Hlasování probíhalo od prvních tříd až po devátý ročník.

Na prvním místě se umístil Lukáš Latta se svým referátem Oheň, druhé místo obsadila Magdalena Jeníková a její Lék penicilin. Na třetím místě se stejným počtem hlasů se umístili hned tři žáci.  Nicol Ilčeva – Žárovka, Václav Dvořáček – Vlak  a Ellie Schilders – Knihtisk.

Všichni žáci 3. B pracovali s velkým nasazením a jejich prezentace referátů byla příkladná. Moc děkujeme žákům a učitelům naší školy, že se do projektu 3. B ochotně a se zaujetím zapojili.

Mgr. Martina Mudruňková, třídní učitelka 3. B