Konec školního roku 2015/2016

Vážení rodiče, vzhledem k chystanému zahájení poslední fáze rekonstrukce školy, bych Vás chtěla informovat o organizaci výuky v závěru školního roku 2015/2016.

Školní rok 2015/2016 bude na naší škole ukončen již ve čtvrtek 23. června 2016, kdy žáci obdrží vysvědčení.

Na pátek 24. června, pondělí 27. června, úterý 28. června, středu 29. června a čtvrtek 30. června vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno.

Školní družina bude ve dnech ředitelského volna v provozu od 7 do 16 hodin pro přihlášené žáky všech ročníků.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy