Trestní odpovědnost dětí a mládeže

Ve středu 17. února 2016 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili preventivní přednášky Policie ČR na téma trestní odpovědnost a právní vědomí související s dosažením patnáctého roku věku.  Přednáška byla zaměřena na práva a povinnosti mladistvých osob, rozdělení obyvatelstva do kategorií podle trestní odpovědnosti, zazněly pojmy jako trestný čin, přestupek, krádež, loupež, násilí, ublížení na zdraví…

Žáci se aktivně zajímali o případy porušování zákona, kterých se mladiství nejčastěji dopouštějí a také o sankce a ochranná opatření, která lze za ně uložit.

V závěru proběhla velmi živá diskuse a zaznělo hodně dotazů. Žáci se o svá práva hodně zajímali. Věřím, že tato přednáška byla pro všechny přínosná a usnadní jim vstup do světa dospělých.

Mgr. Alena Randusová, metodička prevence