Výuka dne 22. 12. 2015

V úterý 22. prosince 2015 končí výuka všech tříd v 11.40 hodin.

Třídy 1. stupně

1.–4. vyučovací hodina: vánoční besídka

Třídy 2. stupně

1.–3. vyučovací hodina: vánoční sportovní turnaj

4. vyučovací hodina: vánoční besídka

Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.