Vánoční výlet 3. A a 3. B

Ve středu 9. prosince navštívili žáci 3. A a 3. B muzeum betlémů v karlštejnském podhradí. Děti viděly více než 30 betlémů z různých materiálů – z perníku, z krajky, ze dřeva, ale největší ohlas měly betlémy pohyblivé. Také se dozvěděly mnoho informací o historii betlémů a vánočních zvycích. Celý výlet byl zakončen soutěží o vánoční ozdobu, kterou získal každý žák.

Mgr. M. Mudruňková & Mgr. Lucie Stuchlíková, třídní učitelky 3. A a 3. B