Seminář se školní psycholožkou

V úterý 1. prosince jsme se s několika rodiči a s paní ředitelkou, jejíž přítomnost potěšila nás všechny, sešli na interaktivním semináři. Obsahem této akce bylo povídání na téma „My jakožto rodiče a naše vztahy s našimi dětmi.“ Otevřeli jsme a diskutovali velmi zajímavá osobní témata a pevně věřím, že si každý odnesl užitečné podněty pro určité byť malé změny v přístupu ke svým dětem, které dokáží zmírnit nebo zcela zastavit případné problémy doma. Zároveň se každý ze zúčastněných rodičů upevnil v tom, co při výchově a přístupu ke svým dětem dělá správně a v čem tedy rozhodně i nadále pokračovat.

Atmosféra v průběhu semináře byla skvělá, všichni rodiče byli po celou dobu výbornými komunikačními partnery. Již nyní plánujeme pokračování.

Mgr. Lenka Lupínková, školní psycholožka