Zakončení projektu Edison

V pátek 20. listopadu skončil týdenní mezinárodní projekt Edison, který probíhal na naší škole .

Naši školu navštívilo šest vysokoškolských studentů, každý pocházel z jiné části světa – z Indie, Malajsie, Brazílie, Mexika, Singapuru a Polska. Přijeli k nám s programem, ve kterém prezentovali svoje země.

V průběhu projektu tito mladí lidé ve všech třídách naší školy představili zábavnou formou kulturu, zvyky a tradice svých zemí. Žáci sledovali různé prezentace, hráli hry, tančili národní tance a také se snažili komunikovat v angličtině.

Zahraniční studenty ve škole doprovázeli žáci z 8. a 9. tříd, kteří po počátečním ostychu začali velmi pěkně komunikovat v angličtině a ověřili si tak, že jejich znalosti tohoto jazyka jsou na docela dobré úrovni. Snad také získali motivaci k dalšímu zdokonalování se.

Studentům se líbila nejenom naše škola, ale také Průhonice, kde je nadchl zdejší zámecký park. Velice spokojeni byli i s ubytováním, které jim bezplatně poskytl hotel Tulipán. Touto cestou bychom všem, kteří zajistili v Tulipánu studentům příjemné zázemí, chtěli poděkovat.

Celá akce obohatila a zpestřila výuku a předala žákům nové poznatky, které mohou využít i v jiných předmětech.

Ing. Barbora Vošická