Projekt Edison

Od  13. listopadu v naší škole probíhá projekt Edison, který organizuje mezinárodní studentská organizace AIESEC.  V naší škole je 6 studentů z Indie, Malajsie, Brazílie, Mexika, Singapuru a Polska, kteří v jednotlivých třídách představí svou zemi.

Cílem projektu Edison je multikulturní vzdělávání, kontakt se zahraničím, motivace žáků ke zlepšení v angličtině, mezikulturní gramotnost a také získání přátel v zahraničí. Současně projekt pomáhá oživit výuku ve třídách. Studenty ve škole doprovázejí žáci z 8. a 9. tříd, kteří tak mají možnost procvičit svou angličtinu.

Ing. Barbora Vošická