Pravidelné uvolňování žáků ŠD na kroužky

Rodiče žáků, které si vedoucí kroužku pravidelně vyzvedává ze školní družiny, musí odevzdat vychovatelce řádně vyplněný formulář Pravidelné uvolnění ze školní družiny. Tento formulář si rovněž můžete stáhnou v části Formuláře na webových stránkách školy.

V případě, že tento formulář neodevzdáte, žák nebude ze školní družiny na kroužek uvolněn.

Děkujeme za pochopení.

Soňa Smržová, vedoucí vychovatelka ŠD