Změna rozvrhu od 21. 9.

Od pondělí 21. září 2015 dochází k drobné změně v rozvrhu 5. B, 6. A, 6 .B a 7. třídy.

5. B: výuka praktických činností (čtvrtek 4. hod.) se prohazuje s výukou českého jazyka a lit. (pátek 5. hod.)

6. A/6. B: úterní výuka tělesné výchovy chlapců a dívek přechází do cyklu sudý/lichý týden následovně – dívky budou mít tělesnou výchovu vždy v liché týdny 6. hodinu a v sudé týdny 7. hodinu; chlapci budou mít tělesnou výchovu v sudé týdny 6. hodinu  a v liché týdny 7. hodinu

7. třída: výuka občanské výchovy (čtvrtek 6. hod.) se prohazuje s výukou zeměpisu (pátek 6. hod.)

Mgr. Roman Navrátil, zást. ředitelky