Rozmístění tříd ve školním roce 2015/2016

Pavilon „D“ (družina)

přízemí (multifunkční sál): V. A (Mgr. M. Kačinetzová), II. A (Mgr. S. Svobodová Králová), II. B (Mgr. I. Kaplanová)

1. poschodí: VI. A (Mgr. B. Vošická), VI. B (Z. Matoušová), VII. (Mgr. I. Chudomelová), VIII. (Mgr. J. Háková), IX. (Mgr. P. Kofroňová)

Pavilon „A“ (u tělocvičny)

přízemí: V. B (Mgr. P. Švábíková), IV. A (Mgr. R. Jílková), IV. B (Mgr. A. Mátlová)

1. poschodí: III. B (Mgr. M. Mudruňková), III. A (Mgr. L. Stuchlíková), I. A (Mgr. Jana Bergerová)

Pavilon „E“ („Srdce“)

přízemí: I. C (Mgr. A. Fingralová)

1. poschodí: II. C (PaedDr. K. Petrášková), I. B (Mgr. Y. Lejcarová)

Mgr. R. Navrátil, zást. řed.