Mimořádná opatření na začátku školního roku 2015/2016

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok 2015/2016 zahajujeme v řádném termínu v úterý 1. září 2015 i přesto, že stavební firma Pozimos nedodržela termín dokončení rekonstrukce.

Z této skutečnosti vyplývají pro nás všechny určitá provozní omezení:

  • hlavní vchod žáků do školy bude přes pavilon „D“ (družinu),
  • přístup k dalším pavilonům bude možný pouze z vnějšku po školním pozemku,
  • přístup do jídelny bude možný pouze nově vytvořeným venkovním vchodem,
  • přístup ke kancelářím školy bude rovněž přes prostor školní jídelny,
  • omezený pohyb po škole a s tím související nemožnost stěhování tříd v průběhu výuky.

Žáci budou poučeni o bezpečném chování a seznámeni s dočasnými organizačními změnami (přezouvání atd.), také dojde k posílení pedagogických dohledů.

Předpokládáme, že tento nouzový režim bude v platnosti přibližně 1 měsíc. Věříme, že nepříjemnosti s ním spojené budou vynahrazeny novými moderními prostory, které budou příjemným prostředím pro nás všechny.

Děkujeme všem za pochopení, trpělivost a podporu.

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy