Zdravá 5

Pro děti ze všech tří prvních tříd byl v úterý 9. června 2015 připraven program Škola zdravé 5 zaměřený na zdravý životní styl. Lektorka seznámila děti zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Důraz byl kladen na správné složení jídelníčku. Prvňáčci se seznámili s potravinovou pyramidou znázorňující potraviny, které bychom měli jíst nejčastěji a naopak nejméně. Děti poznávaly a ochutnávaly zeleninu a ovoce, cvičily a tancovaly, zkusily si sestavit správnou snídani. Za velkou snahu a píli dostali všichni vysvědčení Zdravé 5 a další odměny. Těšíme se na další pokračování tohoto programu v příštím školním roce.

Mgr. Ilona Kaplanová, třídní učitelka 1. B