Sbírka Život dětem

V jarních měsících školního roku 2014/2015 proběhla na naší škole sbírka Život dětem, do níž se zapojila řada žáků i pedagogů. Koupí předmětů s logem sbírky přispěli 4 600 Kč na pomoc hendikepovaným dětem (částečná úhrada invalidních vozíků, rehabilitační a kompenzační pomůcky atd.).

Poděkování patří všem, kteří se do sbírky zapojili a především paní učitelce Pavle Kofroňové, která celou akci na naší škole zorganizovala.

Mgr. Roman Navrátil

Sbirka