Krajské kolo dopravní soutěže

Ve dnech 3. a 4. června 2015 se Sofie Blašková, Michaela Hrdličková, David Chrpa a Jiří Tichý (žáci pátých tříd) zúčastnili krajského kola „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ Středočeského kraje v Kolíně. Nominováni byli jako výherci okresního kola Prahy–západ. Vyhlašovatelem soutěže bylo Ministerstvo dopravy – BESIP a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

První den soutěže se odehrával na dětském dopravním hřišti v Kolíně, kam žáky z Průhonic dovezl svozový autobus. Po nástupu a přednesení fair play slibu soutěžících i rozhodčích vše vypuklo.

První disciplínou byla jízda po dopravním hřišti pod bedlivým dohledem policistů ČR a strážníků MP Kolín. Pak se soutěžící odebrali do počítačové učebny přilehlé základní školy, kde vyplnili test z pravidel provozu na pozemních komunikacích. Ještě před obědem byli prověřeni ze zásad poskytování první pomoci. Museli na figurantech ošetřit opravdu nehezká zranění a to vše před zraky profesionálních záchranářů. Po dobrém obědě usedli do lavic, aby ukázali, jak se umí orientovat v mapě města a naplánovat co nejbezpečnější cestu pro chodce. Na závěr už moc sil nezbývalo, ale museli ještě zabojovat při jízdě zručnosti se zátěží na zádech. Tato disciplína byla asi nejtěžší, protože ji naši žáci nemají kde trénovat. Touto disciplínou závod končil.

V odpoledních hodinách všechny účastníky převezly autobusy do sportovního areálu ve Zbraslavicích U Starého rybníka. Po ubytování a krátkém odpočinku následoval další program. Dětem se věnovali záchranáři a policisté, kteří jim povídali o své práci a ukázali všechno vybavení služebních vozů. O pouta, samopal, neprůstřelnou vestu či vybavení sanitního vozu byl velký zájem. Po večeři naši žáci vyzvali kamarády ze ZŠ Rakovník k zápasu v přehazované na písku. Zapojily se i paní učitelky. Všichni se opravdu pobavili. Po dlouhém a hlavně velmi horkém dnu nebyl problém s usínáním.

Druhý den, po zabalení a snídani, proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků celé soutěže. Naši žáci se umístili na krásném pátém místě. Nikdo z nás to nečekal. Konkurence byla opravdu velká.

Za odměnu byla pro všechny závodníky připravena ještě prohlídka Kutné Hory. Viděli chrám svaté Barbory, sestoupili do podzemí bývalých stříbrných dolů a také navštívili Královskou mincovnu ve Vlašském dvoře.

Po zajímavém dopoledni nastoupili paní učitelky a žáci plni zážitků do přistavených autobusů, které je rozvezly po celém kraji zpět domů. Celá akce se velmi vydařila.

Mgr. Alena Randusová, metodička prevence