Přednáška o extremismu

Ve čtvrtek 26. února se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili přednášky, která byla zaměřena na problematiku extremismu ve společnosti. Lektorem byl bývalý policejní vyšetřovatel Kriminální policie ČR, nyní lektor pro problematiku rizikových skupin a zároveň předseda občanského sdružení Imperativ, Bc. David Lebeda.

Cílem této přednášky bylo seznámit žáky s projevy extremismu, rasismu a antisemitismu na území naší republiky. Dále pak s některými negativními historickými mezníky, které ovlivnily životy mnoha lidí a jsou mnohdy impulzem pro některá extremistická uskupení a hnutí v současnosti. Lektor se také zaměřil na zvýšení právního vědomí žáků nejen ve vztahu k extremismu, ale i obecně. Na závěr se ještě věnoval tzv. diváckému násilí.

Velmi zajímavý výklad byl doplněn konkrétními případy z praxe a videy z policejních zásahů proti skupinám výtržníků.

Mgr. Alena Randusová, metodička prevence