Karneval školní družiny

V únoru uspořádala školní družina maškarní karneval. V průběhu takřka dvouhodinového programu s klaunem děti tvarovaly balonky, zatancovaly si a zasoutěžily o malé ceny. Pro každého účastníka byla navíc připravena tombola a malé občerstvení. Všem se karneval moc líbil.

I touto cestou bych bych chtěla poděkovat rodičům za dárky do tomboly a paní Šindelářové za občerstvení.

Soňa Smržová, vedoucí vychovatelka ŠD