Třída 2. A v knihovně na Opatově

Podobně jako ostatní děti z 1. stupně naší školy, navštěvují i žáci 2. A třídy společně se svojí paní učitelkou L. Stuchlíkovou v tomto školním roce knihovnu na pražském Opatově. Seznamují se tak s chodem této kulturní instituce a získávají pozitivní vztah ke knihám a literatuře.

Mgr. Roman Navrátil