Zkrácení výuky 19. prosince

V pátek 19. prosince proběhnou ve všech třídách vánoční besídky. Dětem z 1.–4. ročníku končí výuka v 11.40 hodin. Žáci 5. tříd končí ve 12.35 hodin. Žáci z 2. stupně potom končí v průběhu 6. vyučovací hodiny. Šesťáci až deváťáci mají první dvě vyučovací hodiny dle normálního rozvrhu!

Mgr. Roman Navrátil, zást. řed.