Výlet školní družiny na vánoční statek

Dne 10. prosince jsme navštívili se školní družinou vyzdobený Cifkův statek ve skanzenu v Třebízi, kde se celé hospodářství připravuje na Štědrý den. Přivítal nás hospodář a pozval nás dál, kde nám vyprávěl, jak lidé dříve slavili advent. Panímáma připravovala vánočky, které jsme měli možnost ochutnat. Dále jsme uslyšeli pověst o narození Jezulátka a setkali se s tajemnou Lucií, která nám předvedla vánoční zvyky. U vejminkářky jsme se pokusili vyvěštit budoucnost na příští rok a na špýcharu si každý vyrobil dáreček. Všem dětem se výlet líbil.

Soňa Smržová, vedoucí ŠD