Nové interaktivní tabule v I. B a I. C

Děti z I. B i I. C si od úterý 18. listopadu 2014 mohou užívat nové interaktivní tabule. Díky finančním darům jejich rodičů se podařilo tabule koupit ve velmi krátké době po zahájení školní docházky dětí. Prvňáčci tak budou moci využívat všechny interaktivní učebnice, které má škola nakoupené, spoustu digitálních učebních materiálů, webové stránky k příslušným učebnicím angličtiny a další materiály. Jim i jejich učitelkám se tak nepředstavitelně rozšířily možnosti skutečně interaktivního vyučování.

Chtěla bych touto cestou všem rodičům, kteří na tabule přispěli a investovali tak do vzdělání svých dětí a zároveň do vybavení naší školy, jménem celé školy, za obě paní učitelky i za děti, moc poděkovat.

Na fotografiích jsou děti z I. B, které už během prvních dvou hodin práce na tabuli dokázaly, jak je pro dnešní děti ovládání techniky zcela přirozené. Po pár prvních minutách si u tabule počínaly jako zkušení uživatelé.

Všichni byli z nové tabule nadšení.

Mgr. Ester Štorková, ředitelka školy