Návštěva výstavy Schola Pragensis

Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 navštívila 9. třída v doprovodu svého třídního učitele Mgr. Lukáše Nováka a výchovné poradkyně Zdeňky Matoušové výstavu SCHOLA PRAGENSIS. 19. ročník této výstavy pořádal odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy v Kongresovém centru Praha.

Výstava SCHOLA PRAGENSIS je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Letos zde 162 škol zřizovaných hlavním městem Prahou i jinými subjekty prezentovalo nejen svá zařízení, ale i výsledky své práce, a to jak v oblasti pedagogické, tak i v oblastech zájmových činností. Potencionální zájemci o studia na vybrané škole se mohli v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí, a měli i možnost porovnání s jinými školami. Děti zde získaly obraz o studijních nabídkách v hlavním městě Praze.

Mgr. Lukáš Novák, Zdeňka Matoušová