Dospívání, sex, HIV

Dne 12. listopadu proběhl na naší škole program primární prevence určený žákům 8. a 9. třídy, zaměřený na problematiku dospívání. Program byl veden zkušenými lektory, zdravotnickými pracovníky, kteří mají dlouholetou praxi.

Dívky a chlapci pracovali v oddělených skupinách. Lektorem pro skupinu chlapců byl Jiří Stupka, pro skupinu dívek to byla Lenka Švábová ze Společnosti pro podporu zdraví 21. století, Praha; Státní zdravotní ústav, Praha.

Přednáška zahrnovala témata: stavba pohlavního ústrojí žen a mužů, fyziologické změny v dospívání, menstruační cyklus, prevence nádorů prostaty, prsu, děložního čípku. Dále byli žáci informováni o důležitosti preventivních prohlídek, o ochraně před nechtěným těhotenstvím a pohlavně přenosnými chorobami, o způsobech vhodného a zodpovědného chování s důrazem na oddalování prvního pohlavního styku.

Žáci projevili o nové informace velký zájem.​

Mgr. Alena Randusová, metodička prevence