Nabídka výletů ŠD

Školní družina plánuje uspořádat do konce tohoto kalendářního roku 2 výlety.

V pátek 7. listopadu  do výrobny mýdla (cena 295 Kč) a ve středu 10. prosince výlet do vánočně vyzdobeného skanzenu v Třebízi (360 Kč).

Akce se uskuteční v odpoledních hodinách. Bližší informace ve školní družině u paní vychovatelky Soni Smržové.

Mgr. Roman Navrátil, zástupce ředitelky