Žákovský parlament 2014/2015

Stanovy žákovského parlamentu

  1. Žákovský parlament je volen jednou ročně.
  2. V žákovském parlamentu jsou dva zástupci každé třídy, které si zvolí třídní kolektiv ve spolupráci s třídním učitelem na jeden školní rok. Je možno změnit zástupce i v průběhu školního roku.
  3. Schůzky žákovského parlamentu se budou konat podle potřeby, nejdéle však jednou za tři měsíce.
  4. Žákovský parlament se může vyjadřovat k chodu školy, podávat návrhy a připomínky k chodu a organizaci školy.
  5. Pravidlo: nejprve třída, pak parlament (= předjednávání navrhovaných témat ve třídě s třídním učitelem).
  6. Činnost žákovského parlamentu vede koordinátor – člen pedagogického sboru, který předává zápis z jednání vedení školy a zajišťuje spolupráci parlamentu s vedením školy.
  7. O zveřejnění informací z jednání se starají členové parlamentu po skončení každého zasedání referováním ve své třídě.

 

Cíle školního žákovského parlamentu

Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli. Vytvořit zpětnou vazbu pro všechny učitele a vedení školy. Předcházet jevům jako „šikana“, „fyzické obtěžování“, „psychické vydírání“ a podobně. Bdít nad dodržováním školního řádu. Dát prostor žákům školy, aby se vyjadřovali k životu ve škole, spolupodíleli se na stálém zlepšování chodu školy.

 

Zástupci tříd v žákovském parlamentu ve školním roce 2014/2015:

IV. A – Jiří Mára, Natálie Kučerová

IV. B – Ondřej Kobes, Anna Bárková

V. A – Patrik Pavlík, Karin Beresh

V. B – Šimon Choleva, Lucie Bergerová

VI. – Lukáš Vejsada, Jakub Šeterle

VII. – Matyáš Martinovič, Magdalena Bínová

VIII. – Jakub Jakubek, Martin Víšek

IX. – Daniel Houda, David Halíř

 

Mgr. Ilona Kaplanová, koordinátorka žákovského parlamentu