Program specifické primární prevence v VII. třídě

Tříhodinový program zaměřený na budování vztahů v kolektivu třídy proběhl ve čtvrtek 21. listopadu. Cílem programu bylo rozvíjet sociální dovednosti žáků, zejména schopnost efektivně komunikovat, spolupracovat v týmu a řešit konfliktní situace. Program se skládal z řady her a aktivit, po jejichž absolvování vždy následovala reflexe. Žáci se učili otevřeně komunikovat, bez emocí vyjadřovat své negativní pocity, budovat sebedůvěru a vzájemnou důvěru. V závěrečném hodnocení všichni hodnotili program jako výborný nebo velmi dobrý, oceňovali přístup lektora a uváděli, že je překvapilo, jak dokážou spolupracovat při řešení týmových úkolů.