Opakovaná výzva k volbám do ŠR – aktualizováno

Přípravný výbor a ředitelka školy svolávají opakovaně zákonné zástupce žáků školy k volbám do školské rady dle § 167, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a Volebního řádu Školské rady při základní škole zřizované obcí Průhonice.
Opakované volby se konají v pondělí 2. prosince 2013 od 7.40 do 17.00 hodin v budově Základní školy Průhonice, okres Praha – západ, Školní 191, 252 43 Průhonice.
Profily kandidátů z řad zákonných zástupců naleznete zde.