Ilustrace a ilustrátoři

V úterý 22. 10. 2013 navštívily děti ze 3. B program „Ilustrace a ilustrátoři“ v knihovně Opatov. Poznaly tu historii vývoje písma, důležitost vynálezu knihtisku, povídaly si o způsobech vzniku knih. Děti se seznámily prostřednictvím interaktivní tabule i ukázek knih s nejznámějšími českými ilustrátory knih pro děti. Na závěr programu si zkusily vytvořit vlastní ilustraci daného textu.

Ve škole projekt poznávání ilustrátorů a ilustrací pokračoval při hodině čtení ukázkou ilustrací oblíbených dětských knížek s testem poznávání jejich autorů a při výtvarné výchově napodobením stylu ilustrátorů při dokreslení druhé poloviny jejich ilustrace.